Kapitalforhøjelse i Genmab som følge af udnyttelse af medarbejderwarrants

PDF

København, Danmark, 28. februar 2017 — Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) forhøjer selskabets aktiekapital med 385.087 aktier som følge af udnyttelse af medarbejderwarrants.

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til følgende tegningskurs pr. aktie á nominel kr. 1:

 • 450 aktier til kr. 31,75,
 • 2.750 aktier til kr. 40,41,
 • 750 aktier til kr. 45,24,
 • 3.750 aktier til kr. 46,74,
 • 300 aktier til kr. 66,60,
 • 375 aktier til kr. 67,50,
 • 4.250 aktier til kr. 68,65,
 • 1.250 aktier til kr. 79,25,
 • 25.000 aktier til kr. 80,55,
 • 187 aktier til kr. 98,
 • 16.110 aktier til kr. 129,75,
 • 8.500 aktier til kr. 174,
 • 1.844 aktier til kr. 210,
 • 8.200 aktier til kr. 220,40,
 • 575 aktier til kr. 225,30,
 • 40.115 aktier til kr. 225,90,
 • 3.425 aktier til kr. 231,50,
 • 350 aktier til kr. 234,
 • 400 aktier til kr. 234,75,
 • 41.000 aktier til kr. 246,
 • 67.490 aktier til kr. 254,
 • 35.050 aktier til kr. 272,
 • 8.550 aktier til kr. 326,50,
 • 125 aktier til kr. 329,
 • 14.299 aktier til kr. 337,40,
 • 50.228 aktier til kr. 352,50,
 • 40.250 aktier til kr. 364,
 • 500 aktier til kr. 466,20,
 • 175 aktier til kr. 623,50,
 • 2.875 aktier til kr. 636,50 og
 • 5.964 aktier til kr. 939,50.

Provenuet til selskabet udgør ca. kr. 103,3 millioner. Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,6 % af selskabets aktiekapital.

De nyudstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet, dvs. blandt andet ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2016. De nye aktier bliver optaget til notering på Nasdaq Copenhagen efter registrering i Erhvervsstyrelsen. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest.

I henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 1526 af 9. december 2016 om udstederes oplysningsforpligtelser oplyses det hermed, at Genmab A/S' samlede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen udgør nominelt DKK 60.735.143 fordelt på 60.735.143 stk. aktier à nominelt DKK 1, svarende til 60.735.143 stemmer.

Om Genmab
Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte antistoffer, Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk leukæmi- indikationer, og DARZALEX® (daratumumab) til behandling af myelomatose-patienter, som har fået adskillige tidligere behandlinger, eller som har dobbelt-refraktær myelomatose. En subkutan formulering af ofatumumab er i klinisk udvikling til behandling af recidiverende multipel sklerose. Daratumumab er i klinisk udvikling til behandling af yderligere myelomatose-indikationer samt til behandling af Non-Hodgkin lymfom. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede næste-generations antistofteknologier — DuoBody® platformen til generering af bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til www.genmab.com.

Kontakt:
Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications
T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som "tror", "forventer", "regner med", "agter" og "har planer om" og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com.  Genmab påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™, DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech, Inc.

Selskabsmeddelelse nr. 09
CVR-nr. 2102 3884
LEI-kode 529900MTJPDPE4MHJ122

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark