Ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Genmab A/S

PDF

Selskabsmeddelelse

København, Danmark, 15. december 2016 — I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har nedenstående personer givet Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) bemyndigelse til på deres vegne at indberette og offentliggøre deres transaktioner med Genmab aktier og andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier, som følger:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Mats Pettersson
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesformand
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 786
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Anders Gersel Pedersen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 589
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Dan Bruno
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units (dels som ansat i Genmab US, Inc., dels som bestyrelsesmedlem)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 1.091 (som ansat)
    DKK 0,00 393 (som bestyrelsesmedlem)
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
1.484
DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Pernille Erenbjerg
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 393
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Rick Hibbert
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units (dels som ansat i Genmab B.V., dels som bestyrelsesmedlem)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 65 (som ansat)
    DKK 0,00 393 (som bestyrelsesmedlem)
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
458
DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Peter Storm Kristensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units (dels som ansat i Genmab A/S, dels som bestyrelsesmedlem)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 115 (som ansat)
    DKK 0,00 393 (som bestyrelsesmedlem)
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
508
DKK 0,00
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Burton G. Malkiel
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 393
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Paolo Paoletti
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 393
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Jan G. J. van de Winkel
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel President & Chief Executive Officer
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 5.819
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn David A. Eatwell
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Executive Vice President & Chief Financial Officer
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Restricted Stock Units (aktieoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af Restricted Stock Units
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 3.634
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Jan G. J. van de Winkel
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel President & Chief Executive Officer
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Warrants (tegningsoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af warrants
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 17.941
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn David A. Eatwell
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Executive Vice President & Chief Financial Officer
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Warrants (tegningsoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af warrants
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 11.202
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Dan Bruno
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Warrants (tegningsoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af warrants (som ansat i Genmab US, Inc., ikke som bestyrelsesmedlem)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 3.363
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Rick Hibbert
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Warrants (tegningsoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af warrants (som ansat i Genmab B.V., ikke som bestyrelsesmedlem)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 200
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Peter Storm Kristensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Genmab A/S
b) LEI-kode N/A
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Warrants (tegningsoptioner) knyttet til aktier i Genmab A/S
 
 
DK0010272202
b) Transaktionens art Tildeling af warrants (som ansat i Genmab A/S, ikke som bestyrelsesmedlem)
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 0,00 354
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
e) Dato for transaktionen 2016-12-15
f) Sted for transaktionen Uden for markedet

 

Om Genmab
Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte antistoffer, DARZALEX® (daratumumab) til behandling af visse myelomatose-indikationer, og Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk leukæmi-indikationer. Daratumumab er i klinisk udvikling til behandling af yderligere myelomatose-indikationer, Non-Hodgkin lymfom og solide tumorer. En subkutan formulering af ofatumumab er i klinisk udvikling til behandling af recidiverende multipel sklerose. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede næste-generations antistofteknologier — DuoBody® platformen til generering af bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til www.genmab.com.

 

Kontakt:
Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations & Communications
T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som "tror", "forventer", "regner med", "agter" og "har planer om" og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com.  Genmab påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™, DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech, Inc.

Selskabsmeddelelse nr. 58
CVR-nr. 2102 3884

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark